START       HÄNDELSER       SKOLNING        STYRELSEN        RESULTAT        GALLERI        MEDLEMMAR       KONTAKT       HISTORIK

PÅ SVENSKA     SUOMEKSI

KONTAKTUPPGIFTER

MATS MÄENPÄÄ
Ordförande
Skolningsansvarig

050 5632 760

BIRGITTA KÅLL
Sekreterare
Kassör

050 5251 245

MARINA BAST
Vise ordförande/
Informationsansvarig

050 3433 238

2014 SPL Pietarsaarenseutu - Jakobstadsnejden