START       HÄNDELSER       SKOLNING        STYRELSEN        RESULTAT        GALLERI        MEDLEMMAR       KONTAKT       HISTORIK

PÅ SVENSKA     SUOMEKSI

HISTORIK

SPL Jakobstadnejdens underavdelning grundades redan år 1976. Innan detta hade man skolat schäfrar inom Kennelförbundets brukshunds sektion, men man ville småningom ha en egen plan och även en plats som skulle vara lite utanför staden. Man hittade platsen ca 10 km från Jakobstad i Östensö by och på sommaren 1976 köpte man ca en hektar åkermark utav en lokal jordbrukare.

Man vågade emellertid inte köpa markområdet i SPL:s namn för SPL ry var och är fortfarande ett enda förbund, med hemort i Helsingfors.

I riktig äkta österbottnisk stil så litade man inte på nylänningarna utan registrerade de 15 medlemmarna i underavdelningen som ägare. I början var detta ett gott bes- lut och aktiviteten var stor de första åren. Man deltog dock ej så mycket i evenemang som förbundet arrangerade, som utställningar och tävlingar. Till programmet hörde närmast lydnads skolning för vardags bruk.

 

 

På vintrarna kom drag intresset mer och mer med i bilden. Botnia draget på Bottenvikens isar var en stor händelse under vintern och varje år deltog flera drag ekipage från Jakobstads underavdelning. På grund av att schäferhunden inte är så lämplig som draghund bytte en del av grundarna så småningom hundras till främst hyskyn och underavdelningens verksamhet var under ett par år helt död. Under mitten av 80 talets återupplivades underavdelningen. För en tid flyttades skolningen tillbaka till staden, till stor del på grund av att ” äganderätten” var främmande för de nya aktiva medlemmarna.

I slutet av 90 talet fick man den gamla äganderätten ändrad så att SPL r.y ägde själv planen. Då köptes även mera jord och nu i dagsläge äger underav-delningen nästan 5 hektar land och en utomordentlig skolningsplan. Jakobstadnejdens underavdelning har i dags läge ypperliga förutsättningar
för hundskolning. Fr.o.m. 2002 ändrades SPL:s stadgar så att underavdelningarna numera fungerar som registrerade föreningar.

 

 

 

2014 SPL Pietarsaarenseutu - Jakobstadsnejden